Vaikų auklėjimas be smurto

Vaiko teisių konvencijoje skelbiama, kad visi vaikai turi teisę į saugius namus.

Fizinis smurtas

Tai bet koks fizinis kontaktas, kuris sukelia skausmo ar varžo judesius.

Psichologinis smurtas

Tai kito žmogaus įžeidinėjimas, kontroliavimas ar grasinimai jam žodžiais, kūno kalba ar pakeltu balsu.

Netiesioginis smurtas

Tai smurtas prieš kitus žmones, vaikus ar suaugusiuosius, artimai susijusius su vaiku.

Seksualinis išnaudojimas ir smurtas

Tai vaiko vertimas dalyvauti įvairaus pobūdžio seksualiniuose veiksmuose prieš jo valią, naudojant prievartą ar grasinimus

Smurto pasekmės

Smurtas gali padaryti fizinės ir psichologinės žalos bei sukelti emocinių / psichinių sutrikimų; tokia žala gali būti ilgalaikė.

Vaikų auklėjimas

Vaikai geriausiai mokosi, kai yra giriami ir paskatinami; toks bendravimo būdas įkvepia tarpusavio bendradarbiavimą šeimoje.

Kur gauti pagalbos:

Ar jūs norėtumėte su kažkuo pasikalbėti, o gal Jums reikia informacijos apie tai, kur gauti pagalbos?