Wychowywanie dzieci bez przemocy

Konwencja o prawach dziecka stanowi, że wszystkie dzieci mają prawo do bezpiecznego domu.

Przemoc fizyczna

Jakikolwiek kontakt fizyczny, który jest bolesny lub uniemożliwia ruch.

Przemoc psychiczna

Słowa, język ciała lub głos użyte do nękania, grożenia albo kontrolowania innej osoby.

Przemoc pośrednia

Przemoc wobec ludzi, dzieci lub dorosłych, którzy są w bliskim związku z dzieckiem.

Wykorzystywanie seksualne i przemoc seksualna


Wszystkie formy zachowań seksualnych, takich jak nacisk, przymus lub groźba prowadzące do zrobienia czegoś wbrew własnej woli.

Skutki przemocy

Doświadczenie przemocy może prowadzić do szkód fizycznych i psychicznych oraz zaburzeń emocjonalnych / psychicznych; szkoda może być długotrwała.

Wychowywanie dzieci

Dzieci uczą się najlepiej poprzez pochwały i zachęty, co może sprzyjać współpracy w rodzinie.

Jak uzyskać pomoc:


Czy potrzebujesz z kimś porozmawiać lub czy chcesz otrzymać informacje o tym, jak uzyskać pomoc?