Bērnu audzināšana bez vardarbības

ANO Konvencijā par bērnu tiesībām ir norādīts, ka bērnam ir tiesības uzaugt drošās mājās.

Fiziska vardarbība

Jebkāds fizisks kontakts, kas ir izraisa sāpes vai traucē kustēties.

Psiholoģiska vardarbība

Vārdu, ķermeņa valodas vai balss izmantošana, lai mocītu, kontrolētu otru cilvēku vai draudētu tam.

Netieša vardarbība

Vardarbība pret cilvēkiem – bērniem vai pieaugušajiem, kuri ir cieši saistīti ar bērnu.

Seksuālā izmantošana un vardarbība

Visi seksuāla rakstura darbību veidi, piemēram, ja uz bērnu tiek izdarīts spiediens, bērns tiek piespiests vai bērnam tiek piedraudēts darīt jebko pret viņa gribu.

Vardarbības sekas

Ar vardarbību saistīta pieredze var radīt fizisku un psiholoģisku kaitējumu un emocionāla/garīga rakstura traucējumus; kaitējums var būt ilgstošs.

Bērnu audzināšana

Bērns vislabāk iemācās, ja saņem uzslavas un iedrošinājumu, un šāda pieeja var stimulēt sadarbību ģimenē.

Kā saņemt palīdzību:

Vai nepieciešams kāds, ar kuru parunāt, vai arī vēlaties iegūt informāciju par to, kā saņemt palīdzību?t informāciju par to, kā saņemt palīdzību?